Organisation
Fotspår med texten steg för steg

 

Är du utsatt av mobbning som barn eller vuxen?

Är du utsatt för relationsnäsa våld som barn, ungdom, samkönad, man eller kvinna?

 

Sitt inte ensam! Ring oss för stöd och råd. Lämna meddelande om ingen svarar så ringer vi upp!

 

Tfn 031-353 17 51

 

Bli medlem!

 

Medlemsavgiften för 2018 är 100 kronor för vuxen och 50 kronor (20-30 år) och 20 kronor för skolungdom

 

Plusgiro: 66 20 28-0

Bankgrio: 145-7340

Kontakt

 

M. 0709 - 60 30 81

 

E-post: info@stegforsteg.net

Organisation

 

Steg för steg, för en bra psykosocial miljö är den enda organisationen som verkar för nolltolerans mot kränkande behandling, oavsett var, eller på vilket sätt den sker - fysiskt, psykiskt eller på nätet, oberoende om det handlar om barn, ungdom eller vuxen!

 

Steg för steg ska via påverkan och kunskap verka opinionsbildande.

 

Steg för steg driver frågan om en bra psykosocial miljö genom att synliggöra problematiken genom opinion och konstnärliga uttryckssätt. Kränkande behandling är inte bara förödande för individen och samhället utan också ett gigantiskt kostsamt folkhälsoproblem.