Vad är mobbning
Fotspår med texten steg för steg

 

Är du utsatt av mobbning som barn eller vuxen?

Är du utsatt för relationsnäsa våld som barn, ungdom, samkönad, man eller kvinna?

 

Sitt inte ensam! Ring oss för stöd och råd. Lämna meddelande om ingen svarar så ringer vi upp!

 

Tfn 031-353 17 51

 

Bli medlem!

 

Medlemsavgiften för 2018 är 100 kronor för vuxen och 50 kronor (20-30 år) och 20 kronor för skolungdom

 

Plusgiro: 66 20 28-0

Bankgrio: 145-7340

Kontakt

 

M. 0709 - 60 30 81

 

E-post: info@stegforsteg.net

 

 

Om mobbing/kränkning

 

Kränkande behandling består av återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar vilka under en längre tid riktas mot utpekade enskilda personer och på ett personligt kränkande sätt ställer dessa utanför gemenskapen. Handlingarna är av ett slag som man inte kunnat förvänta sig, förbereda sig på eller försvara sig mot.

 

Mobbning – är en medveten, pågående handling där utfrysthet, upprepning av elaka ord förekommer eller att inte få vara ”en i gruppen”

 

Kränkning – en inte alltid medveten handling som sker vid enstaka tillfällen då någon förnedrar, förolämpar eller saknar respekt för en annan människa, såväl barn som vuxen.

 

Vad räknas som kränkande särbehandling

:Utfryst

Du blir en icke-person. Folk hälsar inte. De reser sig och går när du kommer in i t.ex. lunchrummet eller så tystnar alla och byter samtalsämne.

 

Kontroll

Du blir ständigt kontrollerad. När du går till och från arbetet blir du kontrollerad. Du har ständigt någon som "hänger" över dig och som alltid kommer med kommentarer om hur du sköter ditt arbete. Antingen arbetar du mycket eller så arbetar du för lite. Det spelar ingen roll vad du gör, för ingenting duger.

 

Adm.straffsanktioner

Du blir fråntagen dina arbetsuppgifter och kan placeras i ett tomt rum utan några arbetsredskap som t.ex. telefon/fax och tvingas till att utföra fullständigt meningslösa arbetsuppgifter. Du får arbetsuppgifter som ligger långt under dina kvalifikationer. Du får en lovad vidareutbildning stoppad. Du är den den enda som inte har fått någon dator etc.

 

Hot

Du får höra att: "Gör du inte som jag/vi säger är risken stor att du blir friställd." eller "Passar inte galoscherna är det bara att byta." eller "Det står dig fritt att säga upp dig." Även hot om fysiskt våld förekommer likaså att du får porrbilder på din dataskärm eller andra kränkande kommentarer. Du kan få hotbrev och utsättas för telefonterror. De två sistnämnda är mycket vanliga.

 

Utpressning

Syftet är att du ska få dåligt samvete genom att din chef/arbetskamrater säger: "När du inte gör detta arbete lägger du en större arbetsbörda på de/oss andra." eller "Du är inte solidarisk." eller "Du är en svikare." eller "Nu måste vi alla hålla ihop." o.s.v.

 

Degradering

När du säger någonting blir du bara bortviftad och tittad på som om du vore en idiot med kommentarer som att:"Du är så dramatisk!" Du får inte prata färdigt på möten utan blir ständigt avbruten med:"Du bara överdriver jämt! " Ingen lyssnar på vad du säger. När du pratar börjar folk röra på sig, titta på klockan, tissla med bordsgrannen, bläddra i papper eller titta ut genom fönstret och kanske sucka djupt.

 

Förtal

Det sprids rykten om dig och din familj. Det tisslas och tasslas bakom ryggen på dig. Du får menande blickar. Det är svårt att få något grepp om det hela då ingen säger något till dig direkt. Du bara känner att det pratas. Du kan få höra saker från helt främmande personer.

 

Sabotage

Du kommer inte åt dina arbetsuppgifter därför att någon annan har lagt beslag på dem med chefens "goda minne". Du får dina arbetsverktyg gömda. Sladdar dras ständigt ur väggen så att du får problem med din dator. Viktigt material "bara" försvinner eller du hittar det slängt i papperskorgen. Fönsterhakar krokas av etc. så risken för inbrott ökar.

 

Information

Du får ingen information om vad som händer på arbetsplatsen. Du blir inte kallad till personalmöten. Du blir inte bjuden till fester eller utflykter. Det har "glömts" bort.

 

Beslut

Det tas beslut över ditt huvud, beslut som du i allra högsta grad skulle ha varit med om att besluta. Du vet inte ens om, att det tagits beslut men det är du som har ansvaret om det blir fel och det är du som får bära "hundhuvudet".

 

Stoppad löneutveckling

Idag är det individuell lönesättning och det är lätt att "klämma" åt den som anses vara misshaglig genom att inte ge någon löneförhöjning. Det är inte ovanligt att det sker med fackets "goda minne".

 

Utnyttjad

Du blir utsatt för sexuella trakasserier verbalt eller genom olika handlingar som du inte har givit tillåtelse till. Det finns ofta med en hotbild. Om det kommer från chefen kan det låta: "Gör du mig inte till viljes kommer jag att säga upp dig." Andra arbetstagare kan använda andra hot som t.ex. att använda våld i en eller annan form.

 

Fysiskt våld

Du blir utsatt för knuffar. Saker slås ur dina händer. Ditt kaffe slås ut så du får hett kaffe i knät etc.

 

Glåpord

Du blir ideligen utsatt för glåpord som t.ex. "Din djävla idiot", "Du är en glidare", "Skitstövel", "Latmask", "Kan du inte göra någonting riktigt", "Hora", "Du måste ju ha en skruv lös", bli kallad för olika könsord o.s.v